Řídící výbor1.setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Klatovy 4.4.2019

Setkání  Řídícího výboru  MAP SO ORP Klatovy proběhlo ve čtvrtek  4. dubna 2019 od 15:00 hod do 17:00 hod  v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter).  Na tomto setkání bylo aktualizováno složení Řídícího výboru MAP. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena Bc. Soňa Hladíková a místopředsedou Ing. Martin Kříž. Na setkání bylo aktualizováno složení řídícího výboru. Seznam členů řídícího výboru je v níže přiloženém souboru.