4.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Socialní-bydlení-SC 2.1.Do výzvy čislo 4 v programovém rámci IROP nebyla předložena žádná žádost o dotaci. Administrace výzvy je z toho důvodu ze strany MAS ukončena. Jednání výběrového a rozhodovacího orgánu k výzvě č 4 se nebudou konat.

 

Odkaz na internetové stránky výzvy č. 85 na www.mmr.cz. Pro zobrazení dokumentace k výzvě (obecná, specifická pravidla atd.) je třeba dorolovat až na konec stránky.