Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020Do výzvy čislo 5 v programovém rámci PRV nebyla předložena žádná žádost o dotaci. Administrace výzvy je z toho důvodu ze strany MAS ukončena. Jednání výběrového a rozhodovacího orgánu k výzvě č 5 se nebudou konat.