Info, odkazywww.leaderplus.cz - Informace o aktivitách místních akčních skupin v ČR, databáze MAS

www.leadercz.cz - pracovní portál místních akčních skupin

www.leaderplus.org - stránky Evropského kontaktního místa o iniciativě LEADER

www.mze.cz, www.szif.cz - Informace o Programu rozvoje venkova a o Ose IV. Leader

www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=1619 - MAS Plzeňského kraje

www.nsmascr.cz - Národní síť místních akčních skupin ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/ - Celostátní síť pro venkov